AEON MALL have more than 100 tenants to enhance your vibrant life

bYSI® គឺជាម៉ាកសម្លៀកបំពាក់នារីទំនើបដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ
ម៉ូតយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានដើម កំណើតនៅប្រទេសសឹង្ហបុរីហើយ
ត្រូវបានពង្រីកសក្តានុពលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ ប្រទេសជា
ច្រើនក្នុងតំបន់អាសីុ អាគ្នេយ៍ និងមជ្ឈឹមបូពា៌។ បេសកកម្មចម្បង
របស់ bYSI® គឺ“អ្នកជានារីសម័យថ្មីបំផុត ជានិច្ចជាមួយនឹងភាព
ទាក់ទាញ ភាពទាន់សម័យ និងជំនឿជាក់ខ្ពស់” ។